Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/16264

Elektronická úradná tabuľa

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie: 27.05.2022 09:06 - 01.06.2022 15:00

Informácie

Názov predmetu Elektronická úradná tabuľa
Číslo spisu VO MK/A/2022/16264
Druh postupu Prieskum trhu
Typ obstarávania Prieskum trhu
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Bez uzatvorenie zmluvy
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 48813100-1 Tabule pre elektronické prehľady správ
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania 2x Informačný elektronický kiosk s 55" dotykovou obrazovkou do exteriéru pre zobrazovanie správ na úradnej tabuli vrátane inštalácie.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH