Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/15743

Tlač a dodanie brožúr

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Termíny

Lehota na predkladanie: 17.05.2022 13:39 - 20.05.2022 12:00

Informácie

Názov predmetu Tlač a dodanie brožúr
Číslo spisu VO MK/A/2022/15743
Druh postupu Prieskum trhu
Typ obstarávania Prieskum trhu