Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/14796

Hygienické potreby do materských škôl - 2022

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 09.05.2022 14:37 - 13.05.2022 13:00

Informácie

Názov predmetu Hygienické potreby do materských škôl - 2022
Číslo spisu VO MK/A/2022/14796
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 60 127,90 EUR
Hlavný CPV 33771000-5 Hygienické výrobky z papiera
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Zabezpečenie dodania hygienických potrieb pre deti v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice – toaletný papier, hygienické vreckovky, kozmetické utierky v krabičke, papierové utierky v rolke, tekuté mydlo, dezinfekčný prípravok na ruky v parametroch podľa špecifikácie predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu výzvy č. 1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH