Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/14723

Modernizácia a výmena 30 ks rozvádzačov verejného osvetlenia na území mesta Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 07.06.2022 12:12 - 27.06.2022 13:00

Informácie

Názov predmetu Modernizácia a výmena 30 ks rozvádzačov verejného osvetlenia na území mesta Košice
Číslo spisu VO MK/A/2022/14723
Číslo z vestníka VO 28867 - WNP
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 297 933,00 EUR
Hlavný CPV 45000000-7 Stavebné práce
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky sú stavebné práce - výmena 30 ks neriadených rozvádzačov verejného osvetlenia (RVO) za diaľkovo riadené so systémom efektívneho riadenia verejného osvetlenia, ktorý umožňuje diaľkovo ovládať elektromerové rozvádzače verejného osvetlenia a dohliada na prevádzkové parametre siete verejného osvetlenia, spolu s podporou pre integráciu nabíjačiek elektromobilov so zdieľaným napájaním s verejným osvetlením. Zoznam RVO, ktoré majú byť modernizované je uvedený v prílohe č. 1 „Zoznam RVO“, požadované typy RVO sú uvedené v Prílohe č. 2 „Typové rozdelenie RVO“; Špecifikácia požiadaviek na riadiaci systém (RS) – popis RS, požadované funkcionality a dokumenty / certifikáty je uvedený v Prílohe č. 3 a špecifikácia požiadaviek na RVO, požadované certifikáty a dokumenty na rozvádzač verejného osvetlenia je uvedený v Prílohe č. 4 k Podkladom k prieskumu trhu.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH