Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/13594

Poskytovanie služieb aplikačnej, systémovej a legislatívnej podpory

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 19.04.2022 10:10 - 27.04.2022 08:00

Informácie

Názov predmetu Poskytovanie služieb aplikačnej, systémovej a legislatívnej podpory
Číslo spisu VO MK/A/2022/13594
Číslo z vestníka VO 20480/2022
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 104 000,00 EUR
Hlavný CPV 72222300-0 Služby informačných technológií
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Zabezpečenie funkčnosti portálu ESKE, funkčnosti elektronických služieb a formulárov ako aj zosúladenie portálu s legislatívou.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH