Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/12943

Zber a vyhodnotenie dát o statickej doprave Mestskej časti Sídlisko Ťahanovce

ZRUŠENÉ

04.10.2022 10:39

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 22.03.2022 14:54 - 07.04.2022 09:00

Informácie

Názov predmetu Zber a vyhodnotenie dát o statickej doprave Mestskej časti Sídlisko Ťahanovce
Číslo spisu VO MK/A/2022/12943
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 20 000,00 EUR
Hlavný CPV 71311200-3 Poradenské služby pre oblasť dopravných systémov
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Získané dáta o zaparkovaných motorových vozidlách poskytnú informácie potrebné k prijatiu kvalifikovaných rozhodnutí pre vyberanie poplatkov za vyhradené parkovacie miesta, na výstavbu parkovísk a zavedenie plošnej parkovacej politiky.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH