Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/12596

Pripojenie nového odberného miesta do distribučnej sústavy - Evanjelický cintorín

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Mgr. Tomáš Vrbovský
tomas.vrbovsky@kosice.sk
+421 556419384

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 05.05.2022 14:25 - 19.05.2022 10:00

Informácie

Názov predmetu Pripojenie nového odberného miesta do distribučnej sústavy - Evanjelický cintorín
Číslo spisu VO MK/A/2022/12596
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou