Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/10687

Sieťová infraštruktúra mesta Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 11.03.2022 00:00 - 12.04.2022 23:59

Informácie

Názov predmetu Sieťová infraštruktúra mesta Košice
Číslo spisu VO MK/A/2022/10687
Číslo z vestníka EU 2022/S 050-129500
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 1 396 470,00 EUR
Hlavný CPV 72700000-7 Služby pre počítačové siete
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Áno
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky sú nasledovné činnosti a služby smerujúce k zabezpečeniu komplexnej sieťovej infraštruktúry mesta Košice a podriadených organizácií:

a)Realizácia riešenia spoločnej zdieľanej sieťovej infraštruktúry mesta Košice a jeho mestských organizácií (ďalej len MK);

b)Realizácia pripojenia tejto infraštruktúry do Internetu, verejného a privátneho cloudu;

c)Realizácia riešenia privátneho cloudu v rozsahu objednanom zo strany jednotlivých zákazníkov;

d)Projektové riadenie celého projektu transformácie sieťovej infraštruktúry; a

e)Poskytovanie vyššie uvedených služieb počas (4) rokov odo dňa zriadenia sieťovej infraštruktúry.

Bližšie podmienky sú vymedzené v súťažných podkladoch.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH