Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/23051

Distribúcia mestských novín

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Mgr. Simona Durbáková
simona.durbakova@kosice.sk
+421 556419232

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 08.12.2021 16:23 - 16.12.2021 09:00

Informácie

Názov predmetu Distribúcia mestských novín
Číslo spisu VO MK/A/2021/23051
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 32 866,80 EUR
Hlavný CPV 64120000-3 Doručovateľské služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Neadresná distribúcia mestských novín do 22 MČ mesta Košice raz mesačne po 100 000 ks (12 distribúcii = 1200 000 ks). Formát: A4. Lokalita: mesto Košice.
Adresná distribúcia na približne 50 adries podľa zadaného zoznamu adries (v prílohe)
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH