Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/22887

Relaxačné kreslo s taburetom

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 09.12.2021 12:52 - 17.12.2021 15:00

Informácie

Názov predmetu Relaxačné kreslo s taburetom
Číslo spisu VO MK/A/2021/22887
Druh postupu Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 39113100-8 Kreslá
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Relaxačné kreslo s taburetom
Počet: 25 kusov kresiel a 25 kusov taburetov

Požiadavky:
Relaxačné kreslo má byť čiernej farby s povrchovou úpravou syntetický textil ľahko umývateľný, konštrukcia kovová vo farbe chrómu s nosnosťou minimálne 110 kg. Kreslo s nastaviteľným operadlom – polohovateľné, súčasťou kresla má byť taburetka na vyloženie nôh. Minimálne rozmery kresla: šírka 69 cm, výška 100 – 120 cm, hĺbka 70 – 110 cm. Minimálne rozmery taburetky: šírka 50 cm, výška 40 cm, hĺbka 47 cm.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH