Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/21751

Posilňovací stroj na nohy - Leg Press

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 12.11.2021 13:23 - 25.11.2021 10:00

Informácie

Názov predmetu Posilňovací stroj na nohy - Leg Press
Číslo spisu VO MK/A/2021/21751
Druh postupu Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 37442900-8 Posilňovacie veže
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Požadovaný posilňovací stroj na nohy musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
- podložka pod chrbát,
- funkcie: „leg press“ (vytláčanie nohami v sede) a „hacken drep“ (šikmé drepy),
- uzamykateľná poloha pre bezpečnosť a pohodlie používateľa,
- kompatibilita pre olympijské kotúče,
- priemer tŕňa na kotúče: 50 mm,
- kapacita stroja: minimálne 400 kg,
- nosnosť: minimálne 120 kg (používateľ).
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH