Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/20768

Revízia funkčnej schopnosti filtroventilačných zariadení ochranných stavieb - úkrytov Civilnej ochrany na území mesta Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 18.10.2021 13:38 - 26.10.2021 10:00

Informácie

Názov predmetu Revízia funkčnej schopnosti filtroventilačných zariadení ochranných stavieb - úkrytov Civilnej ochrany na území mesta Košice
Číslo spisu VO MK/A/2021/20768
Druh postupu Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 71356100-9 Technická kontrola
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Revízia funkčnej schopnosti filtroventilačných zariadení ochranných stavieb - úkrytov Civilnej ochrany na území mesta Košice
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH