Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/20099

Open Data Portál pre Mesto Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 28.09.2021 12:57 - 11.10.2021 10:00

Informácie

Názov predmetu Open Data Portál pre Mesto Košice
Číslo spisu VO MK/A/2021/20099
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou