Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/18780

MŠ Čínska 24, Košice - výmena okien a dverí

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 27.08.2021 12:12 - 08.09.2021 08:00

Informácie

Názov predmetu MŠ Čínska 24, Košice - výmena okien a dverí
Číslo spisu VO MK/A/2021/18780
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 116 974,00 EUR
Hlavný CPV 45000000-7 Stavebné práce
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania - výmena pôvodných okien a dverí za nové plastové okná a dvere a uskutočnenie všetkých súvisiacich prác a dodávok v rozsahu výkazu výmer, v zmysle špecifikácie predmetu zákazky - Výpis okien a dverí a v súlade s Ostatnými požiadavkami na dodávku a montáž okien v MŠ Čínska 24
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH