Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/18564

Realizácia školského programu “Školské ovocie a zelenina“

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 27.08.2021 12:25 - 06.09.2021 08:00

Informácie

Názov predmetu Realizácia školského programu “Školské ovocie a zelenina“
Číslo spisu VO MK/A/2021/18564
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou