Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/17904

Distribúcia mestských novín

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 05.08.2021 13:41 - 16.08.2021 12:00

Informácie

Názov predmetu Distribúcia mestských novín
Číslo spisu VO MK/A/2021/17904
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 8 000,00 EUR
Hlavný CPV 64120000-3 Doručovateľské služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Distribúcia mestských novín - neadresná distribúcia daného tovaru raz mesačne 100 000 ks (4 distribúcie v celkovom počte 400 000 ks) v rámci Mesta Košice do 22 mestských častí + distribúcia na 50 adries v rámci mesta Košice, v mesiacoch september - december 2021.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH