Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/17252

Oprava strešného plášťa MŠ Povstania českého ľudu 11, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 10.08.2021 09:11 - 18.08.2021 08:00

Informácie

Názov predmetu Oprava strešného plášťa MŠ Povstania českého ľudu 11, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2021/17252
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 35 204,50 EUR
Hlavný CPV 45000000-7 Stavebné práce
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania oprava zlého technického stavu strešného plášťa Materskej školy Povstanie českého ľudu 11, v zmysle výkazu výmer – príloha č.1 a v súlade s minimálnymi požiadavkami na hydroizolačnú fóliu – príloha č.2.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH