Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/17059

Samostatná web stránka projektu ,,Mesto Košice reaguje na zmenu klímy - spoločne dosiahneme viac (ClimaUrbanKosice)"

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 15.07.2021 14:57 - 23.07.2021 10:00

Informácie

Názov predmetu Samostatná web stránka projektu ,,Mesto Košice reaguje na zmenu klímy - spoločne dosiahneme viac (ClimaUrbanKosice)"
Číslo spisu VO MK/A/2021/17059
Druh postupu Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 4 289,20 EUR
Hlavný CPV 72413000-8 Návrh webových (www) sídiel
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Vyhotovenie reprezentatívnej, atraktívnej a pútavej webovej stránky projektu „Mesto Košice reaguje na zmenu klímy - spoločne dosiahneme viac (ClimaUrbanKosice)“, kód projektu ACC02P05, realizovaný v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“. Cena za stránku musí byť konečná a musí zahŕňať: logo, architektúru, dizajn, licenciu, redakčný systém, bannery a pod..
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH