Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/16135

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 01.07.2021 09:46 - 05.08.2021 08:30

Informácie

Názov predmetu Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2021/16135
Číslo z vestníka VO 30792-WYP
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 425 107,00 EUR
Hlavný CPV 45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Modernizácia jestvujúceho atletického oválu v rozsahu: bežecký ovál (atletická dráha 4 dráhy) dĺžky 200 m + rovinka na krátke trate dĺžky 60 m (4 dráhy), vrátane rozbehu pre skok do diaľky + doskočisko (pieskovisko) s rozmermi 8x3m vrátane realizácie osvetlenia atletického oválu a ihrisko s umelou trávou s rozmermi je 32,60x52m s osvetlením a oplotením (podľa spracovanej projektovej dokumentácie a výkazu výmer stavby, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov).
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH