Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/13226

Oprava strešného plášťa MŠ Ovručská 14, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 05.05.2021 13:48 - 14.05.2021 12:00

Informácie

Názov predmetu Oprava strešného plášťa MŠ Ovručská 14, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2021/13226
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 29 227,10 EUR
Hlavný CPV 45000000-7 Stavebné práce
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Oprava zlého technického stavu strešného plášťa hospodárskeho pavilónu C Materskej školy Ovručská 14, v zmysle výkazu výmer – príloha č.1 a v súlade s minimálnymi požiadavkami na hydroizolačnú fóliu – príloha č.2.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH