Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/12240

Tlač mestských novín

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 12.04.2021 11:41 - 19.04.2021 09:00

Informácie

Názov predmetu Tlač mestských novín
Číslo spisu VO MK/A/2021/12240
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 79810000-5 Tlačiarenské služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Tlač a dodanie 400 000 ks mestských novín (4 x po 100 000 ks) podľa predlohy. Viac vo výzve.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH