Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/12230

Vypracovanie účelového energetického auditu pre súbor objektov - 2.etapa

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 06.04.2021 10:14 - 16.04.2021 09:00

Informácie

Názov predmetu Vypracovanie účelového energetického auditu pre súbor objektov - 2.etapa
Číslo spisu VO MK/A/2021/12230
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 33 925,00 EUR
Hlavný CPV 71314300-5 Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Vypracovanie účelového energetického auditu pre súbor 10 objektov , viac v prílohe č. 3 výzvy.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH