Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/11894

Nové tonerové náplne do laserových tlačiarní

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 29.03.2021 08:43 - 07.04.2021 12:00

Informácie

Názov predmetu Nové tonerové náplne do laserových tlačiarní
Číslo spisu VO MK/A/2021/11894
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 21 997,00 EUR
Hlavný CPV 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodávka nových tonerov do laserových tlačiarní
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH