Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/11663

Prenájom tlačiarní a súvisiace služby

ZRUŠENÉ

16.12.2021 12:27

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
+421 556419314

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 29.03.2021 09:16 - 18.05.2021 10:00

Informácie

Názov predmetu Prenájom tlačiarní a súvisiace služby
Číslo spisu VO MK/A/2021/11663
Číslo z vestníka VO VVO-16818-MSS
Číslo z vestníka EU 2021/S 061-155053
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 307 200,00 EUR
Hlavný CPV 79820000-8 Služby súvisiace s tlačou
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Zabezpečenie tlače, kopírovania, skenovania úradných materiálov prostredníctvo prenájmu 28 ks tlačiarní troch druhov a služby s tým súvisiace (dodávanie tonerov, údržba kopírovacích strojov, systém zbierania údajov o vytlačených materiáloch). Bližší opis je uvedený v návrhu zmluvy a v jej prílohách.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH