Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/11526

Vypracovanie účelového energetického auditu pre súbor objektov - 2.etapa

ZRUŠENÉ

06.04.2021 09:15

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 17.03.2021 12:28 - 31.03.2021 09:00

Informácie

Názov predmetu Vypracovanie účelového energetického auditu pre súbor objektov - 2.etapa
Číslo spisu VO MK/A/2021/11526
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 33 925,00 EUR
Hlavný CPV 71314300-5 Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Podľa prílohy č. 3 výzvy
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH