Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/11394

Výpočtová technika

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 26.03.2021 11:04 - 06.04.2021 12:00

Informácie

Názov predmetu Výpočtová technika
Číslo spisu VO MK/A/2021/11394
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 67 204,40 EUR
Hlavný CPV 30213300-8 Stolový počítač
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania 50 ks počítačov All in One, 9 ks grafických staníc, 30 ks notebookov s príslušenstvom, 60 ks LCD monitorov
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH