Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/11044

Súbor IKT vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 12.03.2021 09:24 - 09.04.2021 10:00

Informácie

Názov predmetu Súbor IKT vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2021/11044
Číslo z vestníka VO 15446 - MST
Číslo z vestníka EU 2021/S 050-123441
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 269 673,00 EUR
Hlavný CPV 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je dodanie tovaru súboru informačných a komunikačných technológií - IKT vybavenia do odborných učební základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa:
Základná škola, Družicová 4, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom, SLOVENSKO
Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom, SLOVENSKO
Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Mestská časť Staré mesto, SLOVENSKO
Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice Mestská časť Dargovských hrdinov, SLOVENSKO
Základná škola, Požiarnická 3, 040 01 Košice Mestská časť Juh, SLOVENSKO
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice Mestská časť Sever, SLOVENSKO
Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice Mestská časť Juh, SLOVENSKO
Základná škola, Bruselská 18, 040 13 Košice Mestská časť Ťahanovce, SLOVENSKO

a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH