Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/10559

Súbor didaktických pomôcok pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 10.03.2021 14:22 - 07.04.2021 10:00

Informácie

Názov predmetu Súbor didaktických pomôcok pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2021/10559
Číslo z vestníka VO 15276 - MST
Číslo z vestníka EU 2021/S 048-120125
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 313 878,00 EUR
Hlavný CPV 39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je dodanie tovaru súboru didaktických pomôcok do odborných učební základných škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa:
Základná škola, Družicová 4, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom,
Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom,
Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Mestská časť Staré mesto,
Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice Mestská časť Dargovských hrdinov,
Základná škola, Požiarnická 3, 040 01 Košice Mestská časť Juh,
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice Mestská časť Sever,
Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice Mestská časť Juh,
Základná škola, Bruselská 18, 040 13 Košice Mestská časť Ťahanovce
a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH