Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/10508

Realizačné projektová dokumentácia pre stavbu: "Budova Magistrátu mesta Košice - modernizácia osvetlenia, zateplenie strešného plášťa a fotovoltický systém"

ZRUŠENÉ

25.02.2021 08:18

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
JUDr. Iveta Šrameková
iveta.sramekova@kosice.sk
+421 000000000

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 22.02.2021 10:53 - 05.03.2021 10:00

Informácie

Názov predmetu Realizačné projektová dokumentácia pre stavbu: "Budova Magistrátu mesta Košice - modernizácia osvetlenia, zateplenie strešného plášťa a fotovoltický systém"
Číslo spisu VO MK/A/2021/10508
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 71320000-7 Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (RPD) pre budovu Magistrátu mesta Košice - je to budova neskoro modernistickej stavby, postavená v r. 1979-1985, zachovaná v neporušenej podobe. RPD je požadovaná pre nasledovné funkčné celky -modernizácia osvetlenia, zateplenie strešného plášťa, fotovoltický systém. Bližší opis je v Prílohe č. 1 Zmluve o Dielo.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH