Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/10458

Vyvolávací systém KPK

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 25.02.2021 13:23 - 05.03.2021 12:00

Informácie

Názov predmetu Vyvolávací systém KPK
Číslo spisu VO MK/A/2021/10458
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 11 181,00 EUR
Hlavný CPV 30236000-2 Rôzne počítačové vybavenie
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodávka a montáž vyvolávacieho systému do KPK
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH