Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/20868

Výmena okien v MŠ Šafárikova trieda 4, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 30.10.2020 11:48 - 11.11.2020 12:00

Informácie

Názov predmetu Výmena okien v MŠ Šafárikova trieda 4, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2020/20868
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 91 203,70 EUR
Hlavný CPV 45421100-5 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania dodávka a montáž okien a dverí - výmena pôvodných okien a dverí za nové plastové okná a dvere a uskutočnenie všetkých súvisiacich prác a dodávok v rozsahu výkazu výmer - príloha č.1 a v zmysle špecifikácie predmetu zákazky – príloha č. 2 v exteriéri a interiéri chodieb MŠ Šafárikova trieda 4
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH