Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/20600

Oprava strešného plášťa nad hospodárskym pavilónom, pavilónom B a pavilónom V. triedy v MŠ Miškovecká 20, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 23.10.2020 14:34 - 02.11.2020 08:00

Informácie

Názov predmetu Oprava strešného plášťa nad hospodárskym pavilónom, pavilónom B a pavilónom V. triedy v MŠ Miškovecká 20, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2020/20600
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 59 318,70 EUR
Hlavný CPV 45261910-6 Opravy striech
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania oprava havarijného stavu strešného plášťa na troch pavilónoch v MŠ Miškovecká 20 v zmysle výkazu výmer – príloha č.1 a v súlade s minimálnymi požiadavkami na hydroizolačnú fóliu – príloha č.2.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH