Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/19998

Cyklistická cestička Jána Pavla II. - Popradská, Košice - projektová dokumentácia

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2020 12:31 - 09.12.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Cyklistická cestička Jána Pavla II. - Popradská, Košice - projektová dokumentácia
Číslo spisu VO MK/A/2020/19998
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 14 700,00 EUR
Hlavný CPV 71320000-7 Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Cyklistická cestička Jána Pavla II. - Popradská, Košice“ v meste Košice, v katastrálnom území Grunt a Terasa.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH