Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/16811

Tlač informačnej brožúry

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 28.07.2020 09:05 - 04.08.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Tlač informačnej brožúry
Číslo spisu VO MK/A/2020/16811
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 39 474,40 EUR
Hlavný CPV 79810000-5 Tlačiarenské služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Tlač 100 000 ks informačnej brožúry, 60 strán (15 A3 listov), formát A4. Viac informácií je vo výzve.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH