Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/15558

Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 113-00 Jána Pavla II.

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 02.10.2020 13:13 - 16.11.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 113-00 Jána Pavla II.
Číslo spisu VO MK/A/2020/15558
Číslo z vestníka VO 33656-WYP
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 1 260 730,00 EUR
Hlavný CPV 45233252-0 Práce vrchnej stavby ulíc
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii pozemnej komunikácie, objekt SO 113-00 Jána Pavla II. podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. súťažných podkladov.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH