Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/14600

Zriadenie cyklistických pruhov na Južnej triede, projektová dokumentácia

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 09.06.2020 11:03 - 19.06.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Zriadenie cyklistických pruhov na Južnej triede, projektová dokumentácia
Číslo spisu VO MK/A/2020/14600
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 13 630,80 EUR
Hlavný CPV 71320000-7 Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je vypracovanie technickej dokumentácie „Zriadenie cyklistických pruhov na Južnej triede“ - vytvorenie cyklistických pruhov v hlavnom dopravnom priestore, zrušením dvoch jazdných pruhov a upokojením individuálnej automobilovej dopravy na Južnej triede v úseku od Fejovej ulice po križovatku s Jantárovou/Rastislavovou.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH