Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/12665

„Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP – Popradská – Trieda Košického vládneho programu, Košice I. etapa“

ZRUŠENÉ

25.05.2020 14:40

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 13.05.2020 12:54 - 27.05.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu „Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP – Popradská – Trieda Košického vládneho programu, Košice I. etapa“
Číslo spisu VO MK/A/2020/12665
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 165 466,00 EUR
Hlavný CPV 45233162-2 Stavebné práce na stavbe cyklistických trás
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom stavby je rekonštrukcia existujúceho združeného cyklochodníka pre peších a cyklistov jeho rozšírenie a oddelenie pešej a cyklistickej dopravy v úseku od križovatky s Triedou SNP po križovatku s ul. Ipeľskou.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH