Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/12472

Povolenie vjazdu cyklistom obojsmerne do jednosmerných komunikácií v centre mesta a širšom okolí, projektová dokumentácia zmeny organizácie dopravy

ZRUŠENÉ

25.06.2020 12:22

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 09.06.2020 13:09 - 19.06.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Povolenie vjazdu cyklistom obojsmerne do jednosmerných komunikácií v centre mesta a širšom okolí, projektová dokumentácia zmeny organizácie dopravy
Číslo spisu VO MK/A/2020/12472
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 20 830,00 EUR
Hlavný CPV 71320000-7 Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Na vybraných jednosmerných komunikáciách posúdiť povolenie jazdy cyklistov v protismere a navrhnúť trvalé dopravné značenie povoľujúce jazdu cyklistom v protismere a navrhnúť prípadné drobné stavebné úpravy podľa zadania.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH