Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/09853

Rozšírenie licencií informačného systému mesta Košice pre potreby konsolidácie mestských podnikov

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 20.07.2020 08:47 - 27.07.2020 09:00

Informácie

Názov predmetu Rozšírenie licencií informačného systému mesta Košice pre potreby konsolidácie mestských podnikov
Číslo spisu VO MK/A/2020/09853
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 68 000,00 EUR
Hlavný CPV 48218000-9 Softvérový balík na riadenie licencií
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Mesto Košice využíva pre svoju činnosť komplexný informačný systém LCS.NORIS. Predmetom zákazky je poskytnutie 80 ks licencií typu konkurenčný užívateľ pre komplexný informačný systém mesta Košice pre potreby konsolidácie mestských podnikov.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH