Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/09853

Výpočtová technika - počítače, notebooky a pamäte

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2020 11:04 - 13.03.2020 12:00

Informácie

Názov predmetu Výpočtová technika - počítače, notebooky a pamäte
Číslo spisu VO MK/A/2020/09853
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 20 640,00 EUR
Hlavný CPV 30213000-5 Osobné počítače
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodávka 25 ks počítačov typu All-in-one, 8 ks notebookov a 130 ks pamäťových modulov podľa podrobného opisu predmetu zákazky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH