Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/09853

Konvertibilný notebook s príslušenstvom

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 07.02.2020 08:49 - 14.02.2020 09:00

Informácie

Názov predmetu Konvertibilný notebook s príslušenstvom
Číslo spisu VO MK/A/2020/09853
Druh postupu Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 2 200,00 EUR
Hlavný CPV 30213100-6 Prenosné počítače
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodávka 1 ks konvertibilného notebooku s príslušenstvom podľa podrobného opisu predmetu zákazky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH