Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/09353

Hygienické potreby do materských škôl na rok 2020

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 31.01.2020 12:47 - 10.02.2020 08:00

Informácie

Názov predmetu Hygienické potreby do materských škôl na rok 2020
Číslo spisu VO MK/A/2020/09353
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 20 053,40 EUR
Hlavný CPV 33761000-2 Toaletný papier
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Zabezpečenie dodania hygienických potrieb pre deti v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice – toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové servítky, papierové vreckovky v krabičke, tekuté mydlo v parametroch podľa špecifikácie predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu výzvy č. 1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH