Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/08908

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 02.12.2020 17:16 - 01.03.2021 12:00

Informácie

Názov predmetu KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta
Číslo spisu VO MK/A/2020/08908
Číslo z vestníka EU 2020/S 235-579155
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 15 999 100,00 EUR
Hlavný CPV 45000000-7 Stavebné práce
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky sú stavebné práce na Rekonštrukcii a modernizácii cesty II/552 Slanecká cesta podľa projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH