Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/06678

Rekonštrukcia predškolského zariadenia - MŠ Hrebendova, Luník IX Košice: "Stavebné práce"

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
+421 556419314

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 25.06.2020 07:31 - 10.08.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Rekonštrukcia predškolského zariadenia - MŠ Hrebendova, Luník IX Košice: "Stavebné práce"
Číslo spisu VO MK/A/2020/06678
Číslo z vestníka VO VVO-134, 22754_WYP
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 348 640,00 EUR
Hlavný CPV 45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania V zmysle spracovanej projektovej dokumentácie autorizovaným stavebným inžinierom, Ing. Martinom Lopušniakom, č. reg.: 5115*SP*I1 a dopracovanej PD pre dokončenie rozostavanej stavby 05/2019 z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu s pôvodným dodávateľom stavby, projekt rieši prístavbu nového jednopodlažného pavilónu pre dve triedy, t. j. 44 žiakov. Súčasťou projektu je aj prestavba existujúcej spojovacej chodby a stavebné úpravy – zateplenia strešnej konštrukcie. Celkovo predstavujú stavebné úpravy existujúcich budov 26% obalovej konštrukcie, čo znamená, že sa jedná o významnú obnovu z hľadiska minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov. Súčasťou stavebných úprav a prístavby sú stavebné práce pre zabezpečenie dodávok energií, vody, ako aj riešenia odpadov, nové oplotenie.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH