Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/22130

Terénne schodisko Račí potok - rekonštrukcia

ZRUŠENÉ

18.11.2019 12:54

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 29.10.2019 15:32 - 08.11.2019 11:00

Informácie

Názov predmetu Terénne schodisko Račí potok - rekonštrukcia
Číslo spisu VO MK/A/2019/22130
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 29 587,10 EUR
Hlavný CPV 45000000-7 Stavebné práce
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stavebné práce na rekonštrukcii terénneho schodiska v rozsahu podľa príloh výzvy, t. j. všetky prípravné, búracie, zemné a stavebno-technické práce potrebné na vykonanie rekonštrukcie terénneho schodiska vrátane súvisiacich stavebných prác, dodávok stavebných výrobkov s ich dopravou na miesto použitia, služieb a činností potrebných pre vykonanie predmetu zákazky a jeho odovzdanie verejnému obstarávateľovi.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH