Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/20067

Počítače typu All-in-one pre MŠ a ŠJ MŠ

ZRUŠENÉ

05.05.2021 11:02

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419881

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 27.09.2019 08:24 - 07.10.2019 08:00

Informácie

Názov predmetu Počítače typu All-in-one pre MŠ a ŠJ MŠ
Číslo spisu VO MK/A/2019/20067
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 9 192,50 EUR
Hlavný CPV 30213300-8 Stolový počítač
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie 25 ks počítačov typu All-in-one pre administratívnu činnosť a prácu v informačných systémoch v materských školách a v školských jedálňach pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v minimálnych štandardoch podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 výzvy.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH