Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/18527

Hygienické potreby do materských škôl

ZRUŠENÉ

13.09.2019 07:31

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 14.08.2019 16:02 - 22.08.2019 09:30

Informácie

Názov predmetu Hygienické potreby do materských škôl
Číslo spisu VO MK/A/2019/18527
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou