Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/18147

Zvýraznenie priechodov pre chodcov.

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 18.09.2019 08:22 - 26.09.2019 08:00

Informácie

Názov predmetu Zvýraznenie priechodov pre chodcov.
Číslo spisu VO MK/A/2019/18147
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 25 390,00 EUR
Hlavný CPV 34992200-9 Dopravné značky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je dodanie tovaru a súvisiacich prác - dodávka, montáž a demontáž zvislého dopravného značenia (IP 6), dodávka a montáž dopravných zariadení (inteligentný priechod pre chodcov napájaný zo solárneho zdroja s použitím obojstranných výstražných LED svetiel) - viď prílohu č.3 (Výkaz výmer).
Princíp fungovania inteligentného priechodu pre chodcov v režime blikania po detekcii chodca (S 11a): akonáhle chodca pripraveného prejsť cez priechod pre chodcov zachytí detektor pohybu, aktivujú sa obojstranné výstražné LED svetlá / LEDBOX, ktoré budú blikať len po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú. Inteligentný priechod funguje 24 hodín. Výstražné LED svetlá / LEDBOX sú umiestnené nad fluorescenčným zvislým dopravným značením IP 6. Systém dokáže fungovať až 6 dní bez slnečného žiarenia.
V prípade, že vo výkaze výmer je predmet zákazky definovaný v rozpore s § 42 ods.3 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (uvedením konkrétneho názvu výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby), uchádzačom sa umožňuje predloženie ekvivalentného návrhu danej položky (ekvivalent je výrobok s porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami ako je požiadavka podľa opisu).
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH