Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/17479

Stavebné práce spojené s dodávkou a inštaláciou stojanov na parkovanie bicyklov v meste Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 11.10.2019 10:48 - 23.10.2019 10:00

Informácie

Názov predmetu Stavebné práce spojené s dodávkou a inštaláciou stojanov na parkovanie bicyklov v meste Košice
Číslo spisu VO MK/A/2019/17479
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 82 000,00 EUR
Hlavný CPV 45233162-2 Stavebné práce na stavbe cyklistických trás
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je návrh umiestnenia, osadenia stojanov a stavebné práce spojené s inštaláciou cca 400 ks stojanov na parkovanie bicyklov v prostredí exteriéru mesta Košice na predbežne vytypovaných 100 miest.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH