Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/17201

Didaktické pomôcky do materskej školy

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 17.07.2019 09:11 - 24.07.2019 09:30

Informácie

Názov predmetu Didaktické pomôcky do materskej školy
Číslo spisu VO MK/A/2019/17201
Druh postupu Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania Zákazka do 5 000 EUR